Coaching on the job

Individueel of teamgerichte coaching met praktijkgerichte insteek.

Doelgericht gaan we aan de slag met de competenties die je wilt versterken. Jij geeft aan wat je wilt leren en we zoeken waar mogelijk praktijksituaties op om direct te oefenen. Zo ga ik bijvoorbeeld mee op huisbezoek of gaan we samen de wijk in ‘eropaf’ en ‘present zijn’.

Mijn ervaring in de praktijk als opbouwwerker en regisseur in het sociaal team maakt dat ik makkelijk aansluiting vind met de ontwikkelingen in het vakgebied en de hedendaagse praktijk. Mijn kennis op het gebied van bewonersparticipatie, burgerinitiatief en samenlevingsopbouw zet ik hierbij in.